I paint custom children’s portraits, adults portraits, animals portraits  and children’s illustrations. I work mostly with acrylics paints but also work with pastels, oil paints, pencil and mixed media.

Maluję portrety, portrety dzieci, zwierzęta, niestandardowe portrety dzieci i ilustracje dla dzieci,. Pracuję głównie z akrylowymi farb, ale również z pastelami, farbami olejnymi, ołówkiem i mieszanymi technikami.

Welcome to read the offer HERE.

Zapraszam do zapoznania się z ofertą TU.
Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s